неделя, 21 декември 2008 г.

Плетене на чорапи /български вариант 2/


winalite
Започва се от пръстите. На двата края на обръча, доближени един до друг се нанизват последователно - ту на единия, ту на другия по 6-8 бримки. Започва се опъково и така се плете до края - всъщност, плете се все от вътрешната страна на чорапа. На всеки ред се плете първата бримка, наметка и 1 бримка преди последната - пак наметка, плетем последната. На другото минаване изплитаме наметките и след това - пак по същия начин, докато получим необходимия брой бримки - за дамски чорап - 20-22, за мъжки - 22-24 бримки от едната страна на обръча.
След това плетем докато достигнем мястото на петата - обикновено 15-17 см. Естествено, че дължината на ходилата на всички са различни, но чорапите се разтягат по крака. За по-големи или по-малки крака се мери ходилото.
Достигнали сме петата - нанизваме бримките на единия край на обръча с игла и доплитаме догоре както във вариант №1. После плетем петата пак по същия начин.

Òåêñò ïîä áàííåðîì :-)

Няма коментари:

Публикуване на коментар