вторник, 17 февруари 2009 г.

Най-лесния начин за плетене на чорапи!

Най-лесния начин за плетене на чорапи е като плетем на обръч или две куки от ластика към пръстите, после зашиваме. Че е най-лесен е очевидно, но е и най-икономичен, защото по принцип чорапите се късат отдолу или на петата, тогава само разшиваме и изплитаме скъсаното!
Как се прави: нанизваме да речем за дамски чорап 40 бримки, за мъжки - около 44 бримки. Плетем ластика, после 4-5 см. права плетка. Оставяме половината, т.е. 20/22/ бримки и започваме да плетем половината на чорапа - по същия начин, както при "немската" пета - плетем 14 реда и започвме да свиваме за петата. Тук написах 20, което не се дели точно на 3, затова за средата оставяме 6 бримки. Свиваме от двата края до достигане на средните 6, после нанизваме отляво и дясно докато пак станат 20 и плетем до пръстите. Изпускаме и започваме другите бримки, оставени до тогава неплетени. Това е горната част на чорапа и естествено там няма пета - плетем до свиването за пръстите, изпускаме. Чорапът е готов - само остава да го зашием. Много са удобни за хора, които носят много често вълнени чорапи - за туризъм или за дядо ви например.
Aukro.bg

събота, 7 февруари 2009 г.

Плетене с "немска" петаТова е един от най-лесните начини за плетене на чорапи, при това някои го намират за по-красив. Принципно се започва от горния край - ластика, но може и обратно - от пръстите. За изработката няма значение, има значение как ще изглежда - дали петичката ще е отдолу или вертикално на крака. Да речем, че плетем по стандартния начин - започваме ог ластика, плетем колкото искаме да е висок чорапът, след това , около 4 "пръста" права плетка /не забравяйте да плетете от вътрешната страна, за да плетете опъково, което е по-лесно/. След това започваме да плетем само от едната страна на обръча, другата си стои. Колко плетем? Ако да речем чорапът е дамски и половината бримки /на едната част на обръча/ е 21, мислено делим на 3, получава се 7 и плетем 14 реда - т.е. да се получат 7 "топчета". След това плетем 2/3 - т.е. 14 бримки, като последната 14-а свиваме с 15-тата. После връщаме 7 бримки, като пак последната, 7-а свиваме с 8-та. И така, докато останат само средните 7 бримки. Стигнали сме до единия край - нанизваме на обръча 7 бримки, които изплитаме, връщаме се обратно, нанизваме на другия край по същия начин 7 бримки /от "топчетата"/, плетем ги и продължаваме да другия край на обръча. Така вече имаме оформен чорап с пета и продължаваме да плетем, докато стане време за свиване към пръстите. Свиваме по следния начин: на единия край на обръча плетем 1 бримка, свиваме 2, преди края свиваме 2, плетем последната. На другия край на обръча - по същия начин. При следващото минаване плетем всичко, после пак свиваме и така до края. Аз обикновено оставям 6-8 бримки, като плета от опъковата страва /за по лесно/ и изпускам. Това е.
Става красиво.

неделя, 21 декември 2008 г.

Плетене на чорапи /български вариант 2/


winalite
Започва се от пръстите. На двата края на обръча, доближени един до друг се нанизват последователно - ту на единия, ту на другия по 6-8 бримки. Започва се опъково и така се плете до края - всъщност, плете се все от вътрешната страна на чорапа. На всеки ред се плете първата бримка, наметка и 1 бримка преди последната - пак наметка, плетем последната. На другото минаване изплитаме наметките и след това - пак по същия начин, докато получим необходимия брой бримки - за дамски чорап - 20-22, за мъжки - 22-24 бримки от едната страна на обръча.
След това плетем докато достигнем мястото на петата - обикновено 15-17 см. Естествено, че дължината на ходилата на всички са различни, но чорапите се разтягат по крака. За по-големи или по-малки крака се мери ходилото.
Достигнали сме петата - нанизваме бримките на единия край на обръча с игла и доплитаме догоре както във вариант №1. После плетем петата пак по същия начин.

Òåêñò ïîä áàííåðîì :-)

Плетене на чорапи /български вариант 1/


Започва се от горе надолу - т.е. от глезена. За дамски чорап - обикновено 40-42 за мъжки - 44-50 бримки. Следи се отвън да остане по-красиво нанизаната част. Изплита се първия ред опъков и след достигане на края на реда се започва от другия край на обръча, така че да се получи цилиндър. Тук именно бримките се разделят на две, като половината остават на едната част на обръча, а другата половина на другата. Плете се някакъв вид ластик. Дължината му е по желание. Когато решим, че ластика ни стига, плетем още 5-7 см. опъкова плетка отвътре на цилиндърчето /отвън съответно се получава лицева!/. След това с по-голяма игла нанизваме бримките от единия край на обръча на конец и отново плетем, като вместо бримки, хващаме конеца. Ясно е, че ако издърпаме конеца, чорапът ще се разплете. Това са именно бримките за петата.
Довършваме до пръстите, като обикновено след мястото на петата се плетат 10-15 см. и започва свиване за пръстите. То става по следния начин:
- от единия край на обръча плетем 1 бримка, свиваме две и продължаваме до края - там преди да завършим, на 3 бримки от края свиваме 2, изплитаме последната
- от другия край - също
- при следващото минаване плетем свитите бримки и после всичко се повтаря
Така, докато стигнем 5-6-8 бримки. Изпускаме и пръстите са готови.
Петата - нанизваме бримките от конеца и веднага започваме да изпускаме както за пръстите. Плетем отвътре, за да можем да плетем само опъково - по лесно е.
В същото време можем да гледаме телевизия. След изплитането на 1-2 чоропа се плете без да се гледа!

/knittingofsocks/ Плетенето на чорапи - приятно и успокояващо занимание


Обикновено чорапите се плетат с 5 /в западна Европа с 4/ куки, като на 4, съответно на 3 е нанизан чорапът, а последната служи за плетене. Това е много досадно и изисква непрекъснато внимание.
Аз ги плета на обръч за плетене - така мога да не се гледам в плетката, да я захвърля, без да се притеснявам, че ще се изниже, освен това става по-бързо.
Има няколко начина за плетене на чорапи - обичайният български:
- започва се от пръстите или откъм глезена, без значение, като при достигане на петата половината от блимките се нанизват с игла на някакъв конец, изплита се до края и после допълнително се плете петата, като от конеца бримките се нанизват отново на обръча.

- немска пета - задължително се почва от глезена, при достигане на петата временно се изоставя горната част на ходилото, изплита се петата и после се довършва, като се плете и горната част на ходилото.

- "мързелив" начин - използва се за хора, които носят редовно къси вълнени чорапи - туристи, работници на открито...- започва се от глезена, като се плете право парче, при достигане до петата се плете само долната част /с петата/ и се довършва до края, изпуска се, после се изплита горната част на ходилото и също се изпуска. След тово двете части се зашиват. Предимство е, че при скъсване на чорапа /той обикновено се къса отдолу/, се разшива и се изплита отново само долната част.Недостатък е, че не е най-красиво, но с малко умение при зашиването, става много прилично.